Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

 

Cormeta wil graag dat het sporten gezellig en veilig is voor iedereen die bij de vereniging betrokken is. Dat wil zeggen dat iedereen elkaar als gelijkwaardig behandelt en oog heeft voor diegenen die gekwetst raken door wat gezegd of gedaan wordt. Om dit te borgen moet de vereniging over een vertrouwenspersoon beschikken, net als alle verenigingen.

Het bestuur heeft de volgende twee mensen bereid gevonden:

Nicole Berendsen, zweminstructrice en begeleider bij het zwemmen

Netty Gelijsteen, organiseert de voorrijders van het tandemfietsen

 

Welke klachten en waarover?

Je kunt je klacht over ongewenst gedrag van medesporters, begeleiders en/of andere personen rond het uitoefenen van je sport bij Nicole of Netty telefonisch of per mail melden. Ze nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

De klacht kan bijvoorbeeld gaan om pesten, roddelen, negeren, discriminatie, agressie of geweld, machtsmisbruik, seksueel getinte opmerkingen of gebaren, grof taalgebruik, ongewenst fysiek contact al dan niet seksueel.

 

Hoe werkt dat?

De klacht en de volgende stappen worden besproken met de klager. De vertrouwenspersoon hoort de beklaagde en kan een observatie doen.

Het vertrouwen staat hierbij voorop.

 

De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

·        fungeren als aanspreekpunt voor wie bij de vereniging betrokken is en met ongewenste omgangsvormen wordt geconfronteerd. Dit betreft zowel de klager als de beklaagde.

·        opvangen en verlenen van ondersteuning aan klagende of beklaagde leden of vrijwilligers.

·        adviseren van de klager over eventueel te nemen stappen

·        begeleiden en ondersteunen van hen die overwegen een klacht bij het bestuur in te dienen.

·        op verzoek van de klager, het ondernemen van stappen gericht op het zoeken naar een in- of externe oplossing.

 

In vertrouwen

De vertrouwenspersoon schaadt de privacy van de klager of beklaagde nooit. Ook bij een advies aan het bestuur niet, als de klacht leidt tot een voorstel aan het bestuur om iemand aan te spreken, officieel te waarschuwen, te schorsen of zelfs het lidmaatschap te beëindigen. Alleen het bestuur is gerechtigd om een lid te schorsen of een lidmaatschap te beëindigen.

 

Hoe is de vertrouwenspersoon te bereiken?

De vertrouwenspersonen zijn dagelijks per mail en per telefoon bereikbaar.

Nicole Berendsen

Email:nicoleberendsen19@hotmail.com

Netty Gelijsteen.

Email: nettygelijsteen@gmail.com