Jaarverslag 2015

CORMETA 
Jaarverslag 2015
 
Van de voorzitter 
Hallo lezers/lezeressen, 
Voor u ligt het jaarverslag over 2015 van onze zo gewaardeerde vereniging Cormeta. Het was weer een leuk, gezellig en sportief jaar, waarover u in dit verslag veel leuke bijdragen van onze co?rdinatoren kunt lezen.
 
We namen dit jaar afscheid van drie zeer gewaardeerde bestuursleden, Matthieu Roest (secretaris), Selahattin K?se (penningmeester) en Wim Vinju. We hebben hen uiteraard met een presentje en hartelijke woorden bedankt voor hun inzet. Wim Vinju heeft toegezegd wel zorg te willen blijven dragen voor onze website.
 
Gelukkig traden er nieuwe leden tot ons bestuur toe en wel: Mirjam van Wijk (secretaris), Pascal de Jongh (penningmeester), Jean Poppes en Frank Wolkers (leden).
Samen met Wolter Kramer en mij hebben wij nu een zeskoppig bestuur, maar slechts tot de vergadering van maart, want dan is Wolter Kramer aftredend en niet meer herkiesbaar.
Een grote verandering dus, maar we deden ons best om ook dit jaar de club op de rails te houden. Dit zou helemaal niet gekund hebben zonder uw aller medewerking, zowel als vrijwilliger als deelnemer en volgens mij is dat weer hartstikke goed geslaagd. 
Nogmaals mijn hartelijke dank voor al hetgeen dat we allemaal, zwemmend, wandelend en tandemend deden, en veel lees- of luisterplezier. 
Dick v.d. Maat.
 
Inleiding
Het jaar 2015 was een goed verenigingsjaar als we kijken naar de drie takken van sport die in Cormeta-verband kunnen worden beoefend: zwemmen, wandelen en tandemen.
 
De zwemmers waren wekelijks in zwembad De Meerkamp in Amstelveen te vinden, met uitzondering van de zes weken in de zomervakantie waarop het zwembad gesloten is en de zaterdagen voor Pasen, Pinksteren en Kerst. De belangstelling was over het algemeen heel groot.
 
De activiteit wandelen vindt plaats op de laatste zondag van de maand. Slechts één keer kon een wandeling wegens het slechte weer niet doorgaan. Er meldden zich vijf nieuwe wandelaars: drie met een visuele beperking en twee goedziende begeleiders.
 
Van april t/m november werden er door tandemkoppels van Cormeta mooie fietstochten gemaakt in de omgeving van Amsterdam. De tochten werden telkens door twee mensen voorbereid, een routeplanner en een dagleider. Jan Peeters heeft als tandemco?rdinator een stapje terug moeten doen, maar dankzij de inzet van en goede samenwerking met Netty Gelijsteen verliep alles toch gesmeerd.
 
Een heuglijke gebeurtenis was de Koninklijke onderscheiding die op 24 april werd uitgereikt aan twee vrijwilligers bij het Cormeta-zwemmen, Hans en Anja Jagtenberg. Onze vereniging deelde in de vreugde, temeer daar oud-secretaris Matthieu Roest en zwemco?rdinator Marianne Polderman zich er erg voor hadden ingezet.
 
Bestuurlijk was 2015 een wat zorgelijk jaar, omdat zowel de penningmeester, als de secretaris hun functie neerlegden. Gelukkig werd voor beide vacatures een nieuwe kandidaat gevonden. 
 
Op 8 januari 2016 overleed Arie Groenenberg. Veel Cormeta-leden zullen zich hem nog herinneren als enthousiast zwemmer en achterrijder op de tandem. Van 1988 tot 1994 was Arie secretaris van Cormeta. Arie was een joviale en vriendelijke man die over veel humor beschikte. Wij zullen ons Arie Groenenberg met warmte en dankbaarheid blijven herinneren.
 
Bestuur
Er werden drie bestuursvergaderingen gehouden, waarvan één in aanwezigheid van de drie co?rdinatoren. Aan de orde kwamen o.m. de bestuurssamenstelling, het werven van nieuwe donateurs, de organisatie van de leden- en vrijwilligersadministratie en het actualiseren van de website.
 
Selahattin K?se liet tegen het einde van 2014 weten dat hij na 1 januari 2015 niet langer in staat zou zijn het penningmeesterschap van Cormeta te vervullen. Gelukkig bleek Pascal de Jongh, vader van een Cormeta-zwemmer, bereid het werk van Selahattin over te nemen. Tijdens de algemene ledenvergadering op 26 maart werd Pascal officieel tot penningmeester benoemd en verleende de leden het bestuur decharge voor het gevoerde beleid.
 
De secretaris, Matthieu Roest liet weten dat hij na zes jaar niet beschikbaar was voor een derde termijn als secretaris. Tijdens de algemene ledenvergadering was er nog geen kandidaat om Matthieu op te volgen. Matthieu bleef daarom nog enige tijd de lopende werkzaamheden verrichten tot Mirjam van Wijk die functie formeel van hem overnam. 
Afgesproken is dat de ledenadministratie niet langer tot de taken van de secretaris zal worden gerekend; voortaan zal dit de verantwoordelijkheid van de penningmeester zijn. Hij zal door de co?rdinatoren van de verschillende activiteiten van actuele informatie worden voorzien.
 
Wim Vinju stelde zich niet herkiesbaar als gewoon bestuurslid. Hij verklaarde zich nog wel bereid de website bij te werken, waarvan de gegevens verouderd bleken te zijn.
 
Tijdens de algemene ledenvergadering traden Frank Wolkers, Jean Poppes, Mirjam van Wijk en Pascal de Jongh toe tot het bestuur dat nu samen met de zittende bestuursleden Dick van der Maat en Wolter Kramer weer uit zes personen bestaat. 
 
De algemene ledenvergadering werd gehouden in de vergaderruimte van Bartiméus in Amsterdam Osdorp. Helaas was de opkomst niet zo groot. 
 
Zweminstructeur Ronald Schreurs drong er tijdens de a.l.v. op aan dat een van de vrijwilligers bij het zwemmen een cursus zou volgen voor het werken met een defibrillator, een apparaat dat bij acute hartstilstand levensreddend kan zijn. Hans Jagtenberg heeft inmiddels het daarvoor vereiste diploma behaald.
 
Activiteit zwemmen
Niet iedereen vindt het echt leuk om op de vrije zaterdagochtend vroeg op te moeten staan en als je dan rond kwart voor acht na een warme douche nat en wat rillerig naar het zwembassin loopt, dan denkt menigeen weleens: ?Waar doe ik het eigenlijk voor?? 
Maar als je dan na twee of drie banen zwemmen lekker warm begint te worden en je hoort om je heen de vertrouwde stemmen van de andere zwemmers en van de instructeurs Hans, Anja en Ronald, dan weet je het weer: ?Het is goed voor m?n lichaam, ik heb straks als ik het water verlaat, een heerlijk voldaan gevoel, het is altijd weer gezellig om de andere blinde en slechtziende zwemmers te spreken en na afloop in de koffiekamer van de reddingsbrigade is er koffie met koek.?
 
Dus waren ze er weer, zaterdag na zaterdag, de zwemmers van Cormeta. Soms allemaal en dan moest een baan weleens door drie of vier zwemmers gedeeld worden en soms waren er veel afwezigen en dan was er weleens de luxe van een baan voor één zwemmer alleen, maar dat was uitzondering.
 
Als de jongste zwemmers, Guido de Jongh en Annefleur Schellekens, aanwezig waren, dan was Ronald Schreurs er ook om hun een pittige training te geven.
 
Maar één echtpaar ontbreekt vrijwel nooit, Hans en Anja Jagtenberg. Hans werkt nu al meer dan veertig jaar mee, Anja maar een paar jaar minder en ze zijn altijd heel vroeg. Dan voorzien ze de kleedhokjes van Cormetabordjes, leggen banen uit in het diepe bad, begeleiden zwemmers van de douches naar het zwembassin en vertellen hun in welke baan ze mogen zwemmen. Daarna houdt Hans toezicht vanaf de kant, af en toe een aanwijzing gevend en begeeft Anja zich in het water om aan een van de beginnende zwemmers zweminstructie te geven. Zij heeft zo al menig Cormeta-lid opgeleid voor het zwemvaardigheidsdiploma. Hans houdt de tijd in de gaten en roept als het bijna tijd is: ?Nog één keer heen en weer!? Daarna geeft hij met een tiksignaal op het metalen trapje aan waar de zwemmers het bad kunnen verlaten en begeleidt hij zwemmers naar de douches. Ook na afloop in de koffiekamer zijn zij en alle vrijwilligers weer actief en zorgen ze ervoor dat iedereen van koffie of thee wordt voorzien. Dat is niet gering en al zoveel jaar.
 
Gelukkig is dat ook bij de koning van Nederland niet onopgemerkt gebleven en het heeft de koning dan ook behaagd om zowel aan Hans als aan Anja Jagtenberg een Koninklijke onderscheiding te laten uitreiken. Dat gebeurde op 24 april 2015 door de burgemeester van Uithoorn in het stadhuis aldaar in aanwezigheid van veel genodigden, onder wie twee leden en twee bestuursleden van Cormeta.
 
Dit heuglijke feit was reden voor een feestje op zaterdag 2 mei na afloop van het zwem-uur. In de koffiekamer van de reddingsbrigade was het een drukte van jewelste, met Hans en Anja als stralend middelpunt. 
Het bestuur van Cormeta had gezorgd voor heerlijke gebakjes, de zwemmers hadden geld bij elkaar gebracht voor een mooi cadeau en voorzitter Dick van der Maat trakteerde de feestelingen op een humoristisch toespraakje. 
In 2011 waren Hans en Anja ook al onderscheiden met de speld van verdienste van de sportkoepel Gehandicaptensport Nederland.
 
Op 24 januari meldde zich een nieuwe zwemmer Abdel Ait Naseur. Hij had nog geen enkele zwemervaring, daarom is Anja ijverig met hem aan de slag gegaan in het ondiepe bad om hem de eerste beginselen van het zwemmen bij te brengen. Inmiddels is Abdel al zover gevorderd dat hij ? begeleid door Anja ? baantjes zwemt in het diepe bad. 
 
De meeste zwemmers kunnen met iemand meerijden naar De Meerkamp, een vijftal leden komt zelf met het openbaar vervoer en Peter van Marle komt wekelijks trouw met het aanvullend openbaar vervoer van Connexxion. Dat betekent dat hij vaak al voor half acht bij de ingang van het zwembad staat te wachten tot de deur opengaat. Een enkele keer is zijn vervoer vertraagd en komt hij pas rond half negen bij De Meerkamp aan. Dan klinkt ineens door de zwemhal de oproep: ?Wil een van de vrijwilligers van Cormeta naar de kassa komen!? De Meerkamp heeft Cormeta verzocht een vrijwilliger bij de kassa te laten wachten op leden die niet zelf de weg naar de kleedhokjes kunnen vinden. Dat was een lastig verzoek, omdat alle vrijwilligers nu juist naar het zwembad komen om Cormeta-leden te begeleiden en zwemles te geven. Gelukkig bleek Mohammed Ait Naseur, de broer en begeleider van Abdel, bereid die taak op zich te nemen. 
 
Op zaterdag 12 september was er na afloop van het zwemmen door Marianne, Anja en Hans een uitstapje georganiseerd voor zwemmers en vrijwilligers. Aan de rand van de Nieuwe Meer werd er koffie gedronken en taart gegeten, daarna werd met de fiets/voetgangerspont de oversteek gemaakt naar het Amsterdamse bos. Daar volgde een flinke wandeling via het Vogeleiland naar de geitenboerderij voor koffie of een ijsje en vandaar naar pannenkoekenboerderij Meerzicht voor een heerlijke pannenkoek naar keuze en vervolgens met het veerpontje terug naar de oeverlanden van de Nieuwe Meer, waar de auto?s geparkeerd stonden. 
 
Rest ons nog te vermelden dat Hans Jagtenberg dit jaar het diploma aed haalde. Dat zijn geen zwemdiploma?s, maar een bewijs dat hij instaat is de automatische externe defibrillator te bedienen. We hopen dat die tijdens het Cormeta-zwem-uur nooit nodig zal zijn, maar het geeft een veilig idee dat een van onze vrijwilligers ermee om kan gaan.
 
Wij willen alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. Onze instructeurs: Ronald Schreurs en Anja en Hans Jagtenberg; hun vervangster: Nel Swart; de begeleidster in het water: Anjo Piet en onze chauffeurs: Judith Seebus, Pascal de Jongh, Niek en Edith Mulder, Mohammed Ait Naseur en Peter Schellekens. 
1 februari 2016
Marianne Polderman-Kortekaas, zwemco?rdinator. 
 
Activiteit wandelen
 
Ook in 2015 stonden er weer 12 afwisselende wandelingen op ons programma, waarvan we er 11 hebben kunnen realiseren.
 
In april, toen de wandeling Uitgeest-Krommenie gepland was, regende het ?s morgens zo hard, dat we dachten dat we de wandeling beter niet door konden laten gaan. Er waren echter een paar zeer dappere lieden die daar anders over dachten en met 6 mensen trotseerden we de regen en liepen we de wandeling toch nog uit.
In november, toen het Amsterdamse Bos op de planning stond, was van tevoren al heel duidelijk dat die tocht zowel letterlijk als figuurlijk in het water zou vallen, dus besloten we toch maar om deze wandeling te verplaatsen naar januari 2016. 
 
We kregen er in 2015 3 visueel gehandicapte deelnemers bij en er meldden zich aan het eind van het jaar ook 2 nieuwe vrijwilligsters aan. We mogen ons dus zeker in een groeiende belangstelling verheugen. Natuurlijk zouden we niet zonder onze trouwe, ziende medewandelaars kunnen en een extra woord van waardering is hier dan ook zeker op zijn plaats.
Voor 2016 hopen we dan ook maar op veel mooi weer op de wandeldagen en dan komt de rest vanzelf goed. 
28 januari 2016 
Gerda Schuddeboom, Wandelco?rdinator
 
Activiteit tandemen
Acht fietsmaanden en acht keer, dankzij de inzet van alle voorrijders en het prachtige weer, alle acht uitgevoerd. Niet allemaal voorzien van een verslag. Toch kun je van de fietstochten die beschreven zijn wel een aardig idee krijgen van het plezier dat we met elkaar hebben.
De organisatie van de tochten wordt steeds door een wisselende ?routeplanner? gedaan die samen met de dagleider zorgt voor een optimaal verloop. Gelukkig hebben alle voorrijders een goed oog voor alle deelnemers en helpen ze elkaar waar dat nodig is.
Het plannen doet Netty Gelijsteen van achter haar computer via de mail en in overleg met Jan Peeters die nog steeds de match maakt tussen de voor- en achterrijders. Ditty Peeters is de verbinding per mail. Netty en Jan overleggen vooral per telefoon.
 
Op 12 april werd een tocht gereden door het Gooi. Bij deze tocht werden voor het eerst de twee nieuwe tandems ingezet die werden gefinancierd door het Schipholfonds.
Op 10 mei stond het Twiske ten noorden van Amsterdam op het programma.
Op 7 juni een tocht door de Hoep.
Op 5 juli was Monnickendam de bestemming.
Op 2 augustus werd de Vechtroute gereden.
Op 6 september een tocht door Waterland.
Op 4 oktober naar Vinkenveen
En de laatste tocht van 2015 ging naar de Hoef. 
 
Van de meeste tochten werd een verslag gemaakt. Ter illustratie volgt hier het verslag van de laatste tocht van dit verslagjaar: 
Zondag 01 november 2015 hebben wij alweer de laatste fietstocht van het jaar gereden.
Door onze Leo was weer eens de nodige energie gestoken in mooie route die ons, ditmaal via het Amsterdamse Bos en een korte stop tussen de weilanden, tot in De Hoef bracht. Waarvoor een compliment aan Leo wel op zijn plaats is. 
Helaas moest 1 voorrijder afzeggen zodat wij met 7 tandems van het Amstelstation vertrokken. De weersvoorspellingen waren erg goed maar helaas viel de ochtend letterlijk in de mist. Voor de achterrijders was die mist met uitzondering van een beetje kou natuurlijk geen probleem, maar de voorrijders hadden soms maar een meter of 50 zicht.
Gelukkig klaarde het rond 12 uur op en kwam de zon veelvuldig tevoorschijn, wat dan ook wel weer lekker was voor onze Carla die als een echte diehard gewoon in haar korte fietsbroek was gestart. Tijdens de lunchstop in pannenkoekenhuisje De Strooppot, kwamen Jan, Ditty en Netty ook nog even gezellig bij ons aan tafel zitten. Na de nodige versnaperingen en verhalen onderling, stapten wij weer op om de terugreis te aanvaarden. Via de Waver en Ouderkerk aan de Amstel en wederom een beenstrekstop, trapten wij in een heerlijk zonnetje weer naar Amsterdam. 
Bij dezen wil ik ook Jan en Netty bedanken die ondanks alle tegenslagen zich ook dit jaar weer geweldig ingezet hebben en ervoor gezorgd hebben dat de fietstochten doorgang konden vinden met de juiste personen op de juiste tandems. Hopelijk tot volgend jaar 
Ron
 
In 2016 staan weer acht tandemtochten gepland, zoals gebruikelijk steeds op zondag en wel op 3 april, 8 mei, 5 juni, 3 juli, 7 augustus, 4 september, 2 oktober en 6 november. 
Januari 2016 
Netty Gelijsteen en Jan Peeters, tandemco?rdinatoren.
 
Slotwoord
Het bestuur van Cormeta hoopt dat dit jaarverslag u als lezer een goede indruk heeft gegeven van het wel en wee van de vereniging in 2015.
Voor wie als visueel gehandicapte deelnemer, of als vrijwilliger aan één of meer activiteiten heeft deelgenomen, zal dit verslag hopelijk een stimulans zijn om daar in 2016 even enthousiast mee door te gaan. 
Wie als donateur Cormeta financieel heeft gesteund, zal hebben gemerkt dat zijn/haar financi?le bijdrage goed is besteed. Wij hopen dan ook dat we ook in 2016 mogen rekenen op uw financi?le steun. 
 
Februari 2016
Mirjam van Wijk , Secretaris

 
 
 
Financieel Jaarverslag 2015
 
Hierbij het financieel verslag over 2015.
Met vriendelijke groet,
Pascal de Jongh, Penningmeester
 
 
 
Saldo per 31-12-2014
 
ING NL73 INGB 0004 6069 82
799,54
ING NL73 INGB 0004 6069 82 spaar
4.846,41


5.645,95


INKOMEN 2015 UITGAVEN 2015
Contributie afdelingen 595,00  Gehandicaptensport NL -310,00
Opbrengsten Tandem 135,00 Kosten Tandem -204,88
Opbrengsten Zwemmen 1.811,10  Kosten Zwemmen -1.889,72
Opbrengsten Wandelen - Kosten Wandelen -
Giften en Donaties 135,00  Bestuurskosten -423,20
Rente spaarrekening per 01-01-2015 34,26 Bankkosten -125,34

Algemene kosten -117,32
Totale inkomsten 2015 2.710,36    Totale uitgaven 2015 -3.070,46
Exploitatie tekort : -360,10 (2014: -439,58)
 
Saldo per 31-12-2015
ING NL73 INGB 0004 6069 82
651,90
ING NL73 INGB 0004 6069 82 spaar
3.880,67

4.532,57

* We ontvangen aanzienlijk minder giften en donaties: 635 minder dan in 2014 ex schipholfonds 3.000 in 2014
* De contributie dekt een aantal kosten, maar is niet voldoende om de bestuurskosten de dekken.
 
Overloop 2015-2016
Nog te ontvangen bedragen 853,16
Nog te betalen bedragen -99,88